วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล (Digital Signage) ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (แบบรวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.ไฟน์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 368,080 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล (Digital Signage) ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (แบบรวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.ไฟน์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 368,080 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

400,000.00

วันที่ประกาศ : 9 มิ.ย. 2565
Skip to content