วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

จ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

วงเงินงบประมาณ

22,213,628.00

วันที่ประกาศ : 28 เม.ย. 2564