วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาระบบการชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดิจิตอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 299,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบรยน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้างบำรุงรักษาระบบการชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดิจิตอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 299,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบรยน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

299,600.00

วันที่ประกาศ : 22 ธ.ค. 2564
Skip to content