วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนรถโมบายของธนาคารออมสินสาขา ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนรถโมบายของธนาคารออมสินสาขา ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

798,000.00

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2565
Skip to content