วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 3 KVA สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ย่อยธุรกิจลูกค้า SMEs ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการจัดตั้งศูนย์ย่อยธุรกิจลูกค้า SMEs”

“จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 3 KVA สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ย่อยธุรกิจลูกค้า SMEs ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการจัดตั้งศูนย์ย่อยธุรกิจลูกค้า SMEs”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content