วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบริหารจัดการ Web Content และ editor ข้อมูลในเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โคคูน แฮนด์ โค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 391,620.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบริหารจัดการ Web Content และ editor ข้อมูลในเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โคคูน แฮนด์ โค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 391,620.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

391,620.00

วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2566
Skip to content