วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริหารจัดการ Social Monitoring & Campaign ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก: ค่าจ้างเหมาบริการ

จ้างบริหารจัดการ Social Monitoring & Campaign ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก: ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

5,000,000.00

วันที่ประกาศ : 8 พ.ย. 2562