วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริหารจัดการ และตรวจสอบเสถียรภาพระบบประกอบอาคาร ของอาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (ไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น

จ้างบริหารจัดการ และตรวจสอบเสถียรภาพระบบประกอบอาคาร ของอาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (ไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น

วงเงินงบประมาณ

17,120,000.00

วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 2566
Skip to content