วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริหารจัดการระบบบริหารงานบุคคล (Human Capital Management ) ของตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ระยะเวลาที่คาดว่าจะจ้าง ธ.ค.61 โดยใช้งบประมาณจาก งานพัฒนาระบบ Chatbot เพื่อรองรับการให้บริการ ข้อมูลทั่วไป สําหรับ Call Center

จ้างบริหารจัดการระบบบริหารงานบุคคล (Human Capital Management ) ของตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ระยะเวลาที่คาดว่าจะจ้าง ธ.ค.61 โดยใช้งบประมาณจาก งานพัฒนาระบบ Chatbot เพื่อรองรับการให้บริการ ข้อมูลทั่วไป สําหรับ Call Center

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content