วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริหารจัดการคลังพัสดุ (ต่อเนื่อง) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าธรรมเนียมอื่น

จ้างบริหารจัดการคลังพัสดุ (ต่อเนื่อง) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าธรรมเนียมอื่น

วงเงินงบประมาณ

7,761,000.00

วันที่ประกาศ : 26 ต.ค. 2564
Skip to content