วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบริษัทภายนอกผลิต Swasovski Card Holder พร้อมบัตรขอบคุณลูกค้า (Thank You Card) เพื่อเป็นของสมนาคุณ สำหรับลูกค้าที่ซื้อสลากดิจิทัล จำนวน 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สวารอฟกี้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 186,749.24 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบริษัทภายนอกผลิต Swasovski Card Holder พร้อมบัตรขอบคุณลูกค้า (Thank You Card) เพื่อเป็นของสมนาคุณ สำหรับลูกค้าที่ซื้อสลากดิจิทัล จำนวน 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สวารอฟกี้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 186,749.24 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content