วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบริษัทภายนอกผลิตป้าย OR ร่ำรวย และบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย สำหรับร้านค้า MyMo Pay โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พันล้านพริ้นติ้งซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 215,070.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบริษัทภายนอกผลิตป้าย OR ร่ำรวย และบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย สำหรับร้านค้า MyMo Pay โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พันล้านพริ้นติ้งซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 215,070.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content