วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริษัทภายนอกติดตามหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าติดตามหนี้

จ้างบริษัทภายนอกติดตามหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าติดตามหนี้

วงเงินงบประมาณ

31,999,200.00

วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 2563