วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริษัทภายนอกดำเนินการพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้า จำนวน 2 รายการแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าติดตามหนี้ และค่าจ้างเหมาบริการ

จ้างบริษัทภายนอกดำเนินการพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้า จำนวน 2 รายการแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าติดตามหนี้ และค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

14,344,000.00

วันที่ประกาศ : 3 พ.ย. 2565
Skip to content