วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริษัทภายนอกจัดหาร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พร้อมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : เมษายน 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

จ้างบริษัทภายนอกจัดหาร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พร้อมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : เมษายน 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content