วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริษัทภายนอกจัดประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประเภท Symphonic Band โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท 3 พีเอ็มแอล จำกัด

จ้างบริษัทภายนอกจัดประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประเภท Symphonic Band โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท 3 พีเอ็มแอล จำกัด

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content