วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริษัทภายนอกจัดทำช่องทางการขายสินเชื่อเคหะผ่านทางเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จาก บาเนีย (ประเทศไทย)

จ้างบริษัทภายนอกจัดทำช่องทางการขายสินเชื่อเคหะผ่านทางเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จาก บาเนีย (ประเทศไทย)

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content