วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบริษัทภายนอกจัดงานแถลงข่าวการร่วมทุนจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คลิกสเปซ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 493,805.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบริษัทภายนอกจัดงานแถลงข่าวการร่วมทุนจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คลิกสเปซ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 493,805.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

493,805.00

วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 2567
Skip to content