วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบริษัทภายนอกจัดงานแถลงข่าว 2 ปี กับความสำเร็จ “ธนาคารเพื่อสังคม” และทิศทางการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2565 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คลิกสเปซ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,155 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบริษัทภายนอกจัดงานแถลงข่าว 2 ปี กับความสำเร็จ “ธนาคารเพื่อสังคม” และทิศทางการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2565 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คลิกสเปซ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 499,155 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

499,155.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.ค. 2565