วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร ระบบ NEWSCENTER ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต NEWSCENTER MOBILE ผ่านแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และระบบ IQNEWSCLIP ผ่านระบบอินทราเน็ต ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : สนับสนุนธุรกิจ

จ้างบริการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร ระบบ NEWSCENTER ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต NEWSCENTER MOBILE ผ่านแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และระบบ IQNEWSCLIP ผ่านระบบอินทราเน็ต ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : สนับสนุนธุรกิจ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content