วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการขาย (Sales Planning Workshop) ของสายงานกิจการสาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เซลส์ หนึ่งศูนย์หนึ่ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 500,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการขาย (Sales Planning Workshop) ของสายงานกิจการสาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เซลส์ หนึ่งศูนย์หนึ่ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 500,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content