วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 66 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)

จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 66 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)

วงเงินงบประมาณ

1,320,000.00

วันที่ประกาศ : 10 พ.ค. 2566
Skip to content