วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

วงเงินงบประมาณ

4,700,000.00

วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2565