วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร Innovative Talent Development Program รุ่น 4 ปีที่ 2 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร

จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร Innovative Talent Development Program รุ่น 4 ปีที่ 2 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร

วงเงินงบประมาณ

1,012,000.00

วันที่ประกาศ : 8 ก.ค. 2563