วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบริการวิชาการฝึกอบรม หลักสูตร KM Role Model สำหรับผู้จัดการสาขา (Branch Manager Role Models for Knowledge Management โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ด้แก่ มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 299,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบริการวิชาการฝึกอบรม หลักสูตร KM Role Model สำหรับผู้จัดการสาขา (Branch Manager Role Models for Knowledge Management โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ด้แก่ มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 299,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content