วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร นักส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร KM Facilitator Concept for Productivity Improvement (PF+KM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร นักส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร KM Facilitator Concept for Productivity Improvement (PF+KM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content