วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การตลาด และการขายรองรับ Digital Banking ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร “

“จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การตลาด และการขายรองรับ Digital Banking ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content