วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริการรับ-ส่งเอกสารเปิดบัญชีบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

จ้างบริการรับ-ส่งเอกสารเปิดบัญชีบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

4,000,000.00

วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 2564