วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริการรับรองรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ประจำปี 2566 ตามหลักการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ (principles for Responsible Banking : PRB) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

จ้างบริการรับรองรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ประจำปี 2566 ตามหลักการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ (principles for Responsible Banking : PRB) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

511,460.00

วันที่ประกาศ : 8 มี.ค. 2567
Skip to content