วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่ารักษาความปลอดภัย

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่ารักษาความปลอดภัย

วงเงินงบประมาณ

59,815,200.00

วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 2567
Skip to content