วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสิน ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.65 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่ารักษาความปลอดภัย

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสิน ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ค.65 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่ารักษาความปลอดภัย

วงเงินงบประมาณ

49,760,200.00

วันที่ประกาศ : 6 พ.ค. 2565
Skip to content