วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน ศูนย์บริการถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 410,880.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสิน ศูนย์บริการถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 410,880.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

480,000.00

วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2563