วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารอมสินเพิ่มเติม ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอาคาร”

“จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธนาคารอมสินเพิ่มเติม ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอาคาร”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content