วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริการรถรับ – ส่งสนามบิน พร้อมคนขับ (Limousine) โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพรสทีจลีมูซีน จำกัด โดยเสนอราคาภายในวงเงิน 500,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบริการรถรับ – ส่งสนามบิน พร้อมคนขับ (Limousine) โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพรสทีจลีมูซีน จำกัด โดยเสนอราคาภายในวงเงิน 500,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

500,000.00

วันที่ประกาศ : 27 ธ.ค. 2564
Skip to content