วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู ภายในธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อาคารพัสดุลาดพร้าว ๙๙ และคลังเก็บเอกสารธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว ๗๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 200,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู ภายในธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อาคารพัสดุลาดพร้าว ๙๙ และคลังเก็บเอกสารธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว ๗๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 200,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

200,000.00

วันที่ประกาศ : 26 พ.ค. 2565