วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู ภายในบริเวณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อาคารพัสดุลาดพร้าว 99 คลังเก็บเอกสารธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 71 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 195,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู ภายในบริเวณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อาคารพัสดุลาดพร้าว 99 คลังเก็บเอกสารธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 71 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 195,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

200,000.00

วันที่ประกาศ : 29 มิ.ย. 2564
Skip to content