วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบริการบำรุรักษาลิฟต์ อาคาร 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์แอนด์เครน จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 363,800.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้างบริการบำรุรักษาลิฟต์ อาคาร 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์แอนด์เครน จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 363,800.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

363,800.00

วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 2565
Skip to content