วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริการทำความสะอาดสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ อาคารพัสดุ ซอยลาดพร้าว 99 ร้านอาหารธนาคารออมสิน และอาคารแอทสาทร ชั้น 11 12 13 และ 18 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พฤษภาคม 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างทำความสะอาด

จ้างบริการทำความสะอาดสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ อาคารพัสดุ ซอยลาดพร้าว 99 ร้านอาหารธนาคารออมสิน และอาคารแอทสาทร ชั้น 11 12 13 และ 18 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พฤษภาคม 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างทำความสะอาด

วงเงินงบประมาณ

58,833,510.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2565