วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบริการทดสอบและประเมินความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

จ้างบริการทดสอบและประเมินความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

600,000.00

วันที่ประกาศ : 12 ก.ค. 2564
Skip to content