วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบริการทดสอบออนไลน์สำหรับคัดเลือกพนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (GSB Talent innovation Grand Slam รุ่นที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ดีดีไอ-เอเซีย/แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล,ลิมิเต็ด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 397,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบริการทดสอบออนไลน์สำหรับคัดเลือกพนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (GSB Talent innovation Grand Slam รุ่นที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ดีดีไอ-เอเซีย/แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล,ลิมิเต็ด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 397,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

397,500.00

วันที่ประกาศ : 25 มิ.ย. 2564