วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างบรรจุน้ำยาดับเพลิง จำนวน 77 เครื่อง พร้อมทดสอบความสามารถในการรับแรงดันของเครื่องดับเพลิง จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 130,550.70 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบรรจุน้ำยาดับเพลิง จำนวน 77 เครื่อง พร้อมทดสอบความสามารถในการรับแรงดันของเครื่องดับเพลิง จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 130,550.70 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

130,550.70

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2566
Skip to content