วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างบรรจุของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมออนไลน์ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พรีเมี่ยม 360 จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 205,884.05 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างบรรจุของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมออนไลน์ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พรีเมี่ยม 360 จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 205,884.05 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

205,884.05

วันที่ประกาศ : 27 ม.ค. 2565
Skip to content