วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่่ปรึกษาในการให้คำปรึกษาเพื่อติดตามประสิทธิภาพแบบจำลองการด้อยค่า (ECL Model) ในหระหว่างปี 2566-2568 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา

จ้างที่่ปรึกษาในการให้คำปรึกษาเพื่อติดตามประสิทธิภาพแบบจำลองการด้อยค่า (ECL Model) ในหระหว่างปี 2566-2568 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา

วงเงินงบประมาณ

9,000,000.00

วันที่ประกาศ : 7 มี.ค. 2566
Skip to content