วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน (Data Protection Officer : DPO) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเตรียมความพร้อม พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล

จ้างที่่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน (Data Protection Officer : DPO) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเตรียมความพร้อม พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล

วงเงินงบประมาณ

3,000,000.00

วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 2564