วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาในการสำรวจประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสาขาประจำปี 2564 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา

จ้างที่ปรึกษาในการสำรวจประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสาขาประจำปี 2564 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา

วงเงินงบประมาณ

13,938,000.00

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2564