วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารออมสิน (Compliance Process Review) โดยวิธีตกลง

จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนกระบวนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารออมสิน (Compliance Process Review) โดยวิธีตกลง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content