วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาโครงการกำหนด Net Zero Target ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง :ธ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)

จ้างที่ปรึกษาโครงการกำหนด Net Zero Target ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง :ธ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)

วงเงินงบประมาณ

4,387,000.00

วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 2565
Skip to content