วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างที่ปรึกษาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันยุคดิจิทัล ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเสริมสร้างความผูกพันและวัฒนธรรม องค์กร “

“จ้างที่ปรึกษาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันยุคดิจิทัล ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการเสริมสร้างความผูกพันและวัฒนธรรม องค์กร “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content