วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษากระบวนการจัดทำและนำเสนองบการเงินในช่วงการเปลี่ยนผ่านตาม TFRS 9 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา

จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษากระบวนการจัดทำและนำเสนองบการเงินในช่วงการเปลี่ยนผ่านตาม TFRS 9 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา

วงเงินงบประมาณ

8,000,000.00

วันที่ประกาศ : 31 ส.ค. 2566
Skip to content