วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจรับรองตามมาตรฐาน PCI DSS ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่น ๆ

จ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจรับรองตามมาตรฐาน PCI DSS ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่น ๆ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content